TÌM KIẾM - SEARCH


Phần mềm Portable tổng hợp

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2/27/2013

[Android] X-plore File Manager [Update v3.15] - Quản lý File trên PlayBook

Hình ảnh
X-plore File Manager
- Phiên bản hiện tại : 3.15
- Kích thước : 1,14M
- Giá : Free
- Đã cập nhật : Ngày 30 tháng 01 năm 2013

Hình ảnh

  • Một App với hai màn hình truy cập cùng lúc giúp bạn có thể Copy, Paste các file cần di chuyển một cách dễ dàng.
  • Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng với các Button để bạn thao tác.
  • Bạn có thể truy nhập máy tính hoặc laptop nếu cùng mạng Wifi để thao tác giữa Laptop & PB.
  • Bạn cũng có thể quản lý các file trên các dịch vụ lưu trữ trực tuyến( Google Drive™, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive)
  • Và rất nhiều việc bạn có thể làm với App này......

- Các tính năng của App:
X-plore is dual-pane file manager with tree view, LAN/FTP/Root/Clouds and more.
Highlights:
* Dual-pane tree view
* Root, FTP, SMB, Sqlite, Picasa, Zip, Rar explorer
* Cloud storage access: Google Drive™, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive
* Favorite folders
* Built-in viewers for images, video, audio, text
* Hex viewer
* Fast Image viewer with zoom and slide to previous/next images in folder
* Thumbnails for images and video as well as for various file types (depending on associated application)
* Multi-selection - always available, yet not disturbing
* View APK files as ZIP
* Share - send files by Bluetooth, email, or whatever the device supports, from any location
* Configurable buttons and key shortcuts
* Seamless work with Zip (as if it was normal folder)

- Bản mới v2.93 có thay đổi sau:
Added options in File Details:
✔ Copying link to clipboard
✔ Computing MD5 / SHA1 checksum on file

- Bản mới v2.94 có thay đổi sau:
✔ Renaming of Favorites
✔ Fix in sharing multiple files (BlueTooth share didn't work reliably)
✔ Home screen shortcuts can be made also to remote files (LAN/FTP/Clouds/etc)
✔ Fixes for Android 4.1

- Bản mới v3.0 có thay đổi sau:
✔ Webdav server access
✔ Yandex.disk cloud storage
✔ Vietnamese localization

- Bản mới v3.02 có thay đổi sau:
✔ Fixed RAR unpacker

- Bản mới v3.03 có thay đổi sau:
Fixed Zip & Rar for archives bigger than 2GB
✔ Fixes for various crashes
✔ Removed restriction to install X-plore from Google Play

- Bản mới v3.05 có thay đổi sau:
✔ Added button >Show hidden<
✔ Fixed disappearing images on Android 2.2 and lower
✔ Improved LAN performance

- Bản mới v3.10 có thay đổi sau:
✔ Arabic language
✔ Auto scrolling after expanding folder
✔ Bigger buttons on large screens
✔ Fixes: FTP, SkyDrive

- Bản mới v3.15 có thay đổi sau:
✔ Added Dump Truck web storage
✔ Fixes in external SD card detection


- Vài hình ảnh:
This image has been resized. The original image is 1024 x 600.

Click to view the full image.
This image has been resized. The original image is 1024 x 600.

Click to view the full image.
This image has been resized. The original image is 1024 x 600.

Click to view the full image.
This image has been resized. The original image is 1024 x 600.

Click to view the full image.
This image has been resized. The original image is 1024 x 600.

Click to view the full image.
This image has been resized. The original image is 1024 x 600.

Click to view the full image.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét